Regulamin

Regulamin

Regulamin

Sklep Internetowy „Zabezpieczenia Medyczne” działający pod adresem www.zabezpieczeniamedyczne.eu prowadzony jest przez firmę „Foto Wójcik Tomasz Wójcik” z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul Cienista 32d, NIP: 547-197-56-20. Regon: 240298491.

1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem: strony internetowej www.zabezpieczeniamedyczne.eu i można je składać 24h/dobę przez cały rok lub telefonicznie w dni robocze pod numerem 32 215 99 99 od godz. 9.00 – 14.00. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

3. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić  formularz rejestracyjny i potwierdzić zawarte w nim informacje. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail – informację o przyjęciu zamówienia.

4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
Na czas realizacji składa się:

  • czas kompletowania przesyłki *
  • czas dostawy

*) Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 14:00 jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.

W przypadku braku zamówionego towaru, Klient jest o tym niezwłocznie informowany. W przypadku, gdy towar jest niedostępny z winy producenta, lub przyczyn niezależnych od Sklepu, Sklep ma prawo do anulowania zamówienia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie 14 dni od dnia anulowania.

Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest zaksięgowanie na koncie wpłaty zgodnej z wartością zamówienia.

5. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 32 215 99 99

6. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić przelewem bankowym na konto sklepu 76 1140 2017 0000 4402 0798 8589

7.Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Koszt dostawy: 19,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata)

8. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny zawarte w Sklepie nie zawierają kosztów przesyłki. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w formularzu zamówienia po podaniu formy płatności oraz dostawy.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych.

10. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

11. W momencie potwierdzenia przez Klienta wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM, a KUPUJĄCYM. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami). Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

12. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „Zabezpieczenia Medyczne ”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

13. Zwrot towaru. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem/fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

14. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres „Zabezpieczenia Medyczne” ul. Cienista 32d, 43-502 Czechowice-Dziedzice. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.