szeroki plaster

Przylepiec Chirurgiczny – szeroki plaster bez opatrunku

27,50 

Szeroki plaster bez opatrunku, do wykonywania opatrunku na większych powierzchniach 10cm x 10m.

Przylepiec chirurgiczny

Szeroki plaster bez opatrunku, do wykonywania opatrunku na większych powierzchniach 10cm x 10m.

Na całą powierzchnię zdezynfekowanej i oczyszczonej rany należy nałożyć sterylną gazę, następnie przyciąć przylepiec w taki sposób, aby móc nim zakleić gazik na całej powierzchni, przylepiając do skóry ze wszystkich czterech stron.